is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e 438 a

Maar neen! Zy doe u flegts bezeffen;

Hoe gruwlyk uwe daden zyn: Geen Biixomftraal knn feller treffen —■

Geen dun der meer ver'.chnk'lyk zyn! Dan zal uw ziel z ch krimpen, wringen,

Gevoelen wat haar wezen is! En, in die felle folteringen,

Bevinden wat de Godheid is! De jongste d?g, die ooit zal dag^n,

Lees dan nog op uw aak'iig Graf: „ Hier ligt den vloek van Vriend en Maagen, Die 't Vaderland den doodfteek gaf!"