is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 439 )

BRIEF

van

OBSERVATOR

aan de»

STAATSMAN.

My* Heer ,

Ük ben UE. wel zeer verplicht, dat gy zo goed geweest zyt mynen Brief van den 2. July laastleden m uw tydfchrift te plaatfen , waar uit ik befluit, dat myne correspondentie UE. niet geheel onaangenaam is , en des aangefpoord word andermaal iets van hier om ftreeks te melden.

Het zal UE. ongetwyffeld bekend zyn , dat wy hier om ftreeks ook het onaangename der befrnettende Rode en andere loopen ontwaar worden , 't welk niet zonder reden aanleidinge geeft , tot het nemen van alle mooglyke precautien ten eynde zo veel doenlyk den voortgang der ziekte te ftuiten. Toonde ik UE. in myne laaste aan, hoe de Magiftraat der naburige Stadt W. . . . . .

hare nauwgezetheid in 'c behartigen van.der

Staats. Sept; Hh' Stads