Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxx INLEIDING.

de tederfte vriendfchap vereerde Maa^ tiet leven van dezen uitmuntenden man is befchreven door den Heer Dupont, rheet dan ik in flaat om aan de nagedachtenis van dezen vooi beeldigen beftuurder recht te doem Daar en boven, ik ben geen man van letteren; hiervan zal men zich genoeg overtuigd vinden door het gebrek aan regelmaat en orde in alles wat ik gefchreven heb. Ik heb aldus, door het uitgeven van dit werk, alleenlijk aan het oogmerk om nuttig te zijn willen beantwoorden.

Door den fmaak van mijne tederfte jeugd overgegeven aan de ftudie der flipte wetenfchappen, is de kunst van opftellen mij geheel en al vreemd: de veele en lange reizen, die ik door de verfcheiden oorden van den Aardkloot gedaan heb, gaven mij misfchien eenige menfchenkennis, maar hoe meer men hen kend, hoe meer men tegen den eerwaardigen last van hen te geleiden en te beftuuren op ziet.

De ijver met welke de Heer Poivre voor den Landbouw bezield was, deed hem aan

de

Sluiten