is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis door Madagascar en de Oostindiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15* REIS DOOR DB

knogtheid welk Gosfe haar betoonde; zij deed meer dan eens de fchaadlijke ontwerpen, die haare moeder» tegen de Franfche fmeedde, mislukken: maar haar ijver had eindelijk paaien, dié zij bij geene mooglijkheid overfchreden kon. De Weduwe van Tamfimalo , befchuldigde Gosfe, van de rijkdommen, die in de grafplaats van haar Gemaal befloten waren , weggevoert te hebben.

Deeze befchuldiging, het zij waar ofvalsch, verwekte zodaanig eene gisting, dat de ondergang der Franfchen terftond onwederroeplijk beiloten was. De inwooners vielen de bezitting aan, ftaken die in den brand, en bragten zonder onderfcheid alle de Franfchen om. Zoo dra deeze jammerlijke gebeurtenis, die in 1754 in den uchtendftond van Kersdag gebeurde, op/V/<s de France bekend was, kreeg een fchip» ten Oorlog gewapend, bevel om zich in den ingang der haven van Sainte Marie te begeeven, en 'er de Inwooneren geftrengelijk te ftraffen. De ftraf was verfchriklijk: mén brandde verfcheidene Dorpen af, een aantal groote praauwen vol, van Inwooneren wierden in de zee geworpen; die waar in de Weduwe van Tamfimalo was, deed vergeeffche pogingen om de baaij van Antongil te winnen, én daar door. aan de vervolging der floepen te ontkomen, die gelast waren, om 'er zich meester van te maaken. Het vuur van het gefchut bereikte deze prauw; de. Weduwe van Tamfimalo fneuvelde; een aantal