is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v 447 )

„ eem'gd, als omdat de eene de andere zon„ der wcerftand onderdrukt; en wanneer men ,, zich al verbeeld rust en eendragt te zien, „ zo zyn het niet verenigde burgers, maar dode lighamen die naast den anderen be„ graven liggen.

Wanneer nu die verdeeldheden tot eene opentlyke breuk uitbarften, of in burger oorlogen veranderen, is den Staat op den oever van zyn ondergang, en de Souvereine macht kan niet fpoedig genoeg werkende zyn, om door gepaste middelen het kwaad in zyn oorfpronk te fluiten.

§. XXXV'.

Wanneer een Gemeenebest de fundamenteele grondwetten aanroerd, die de conftitutie van deszelfs regeeringsform regelen, loopt den Staat het grootfte gevaar , van tot zyn val te zullen komen. Het is zeeker, andere tyden vorderen ook andere fchikkingen, en de wetten moeten zich regelen naar de veranderingen, die in de zaken dezer waereid voorvallen ; maar de Conftitutie van den Staat moet nooit veranderen, en de wetten die daar toe betrekking hebben, zo vee! doenlyk beftendig onveranderlyk in kragt biyven. Iedere politieke fchikking is met zekere zwarigheden verzeld , en het is voorzigtiger 'er eenigen te beproeven die uit het reeds geëta-

blis-