is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 ) $. XXXVIt

Maar , indien een vollrekt tyran • een Nero een Bifilowitz , by ongeluk op den throon geplaatst was , en dat zyne woede de ware Godsdienst wilde aantasten , of de conltkutie van den Staat om verre goien, om een verregaand despotismus in te voeren wreedheden te kunnen begaan, en zich in 't bloed zyner onderdanen te kunnen baaden- indien in zo een geval, de hoofden des Volks, d aanzienljkfte Amptenaeren en de naebeftaan' de van den Vorst, ter behoud van den Saat, met den anderen overeenkwamen , de regering aan zo een minister t*ontnemen, hem af te zetten en op te fluiten , en mooglvk niet anders kunnende doen , hem van*kanc te helpen , om het leven van zo veele onfchuldige onderdanen te behouden : dan zou eigentlyk zo een daat ftrikt genomen niefc onder c geen men Koningsmoord 3 noemt moeten begrepen worden. 3

Maar het is zeldzaam , zo een tyran o» den throon te zien , en de gefchiedenisfen leveren ons er maar zeer weinige voorbeelden van op. Zyn dwingelandy moest daar en boven zo duidlyk bewezen, zo onwederfpreeklyk bekend zyn , dat het haast onmooglyk is het geval te voorzien , veel mm te bepalen , waar in zodanige fameniweenng gewettigd zou kunnen worden.

Dus