is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45° )

§. XXXVIII.

Dusdanig zyn in 't algemeen de hoofdoorzaken, waar door een Staat of Volk tot zynen val kan komen Daar zouden er nog anderen kunnen bygevoegd worden , maar die zyn niet direct, werkende , en derzelver optellinge zoude ons buiten het kort bellek brengen , dat wy ons voorgenomen hadden Wy zullen des ten befluite alleen hier by voegen enige kenfchetfen , waar uit men kan opmaeken, of een Staat voorwaards dan agterwaards gaat.

Het af of toenemen der publicque inkomllen , is een zekere thermometer , waar aan men den voorfpoed van een Land kan afmeten ; mids die inkomften in vredestyd op de gewone wyze , zonder vexatien of nieuwe belastingen, veel min door geforceerde operatien geheven worden.

De vermeerdering van het getal der inwoonders , waar omtrent men zeekere vaste bereekeningen kan maken ; hét toenemen van pracht, de vermeerdering van den Koophandel , ligtelyk op de Comtoiren der in en uitgaande regten t'ontdekken ; het goed debiet en 't wel flagen der manufacturen ; d'aanbouw van huizen in de Steden en op het platte Land ; de vrolykheid en vergenoegdheid van het Volk ; de goede Staat van het Leger en de Vloot, de middel-