is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 429 )

begrijp, dat al; wat geleerd moet worden," moeite kost,-en dat de geen, die leeren zal, geduld moet hebben.

§. 64.

Reden geven.

Van alles, wat gij uw kind gebiedt, 'moet gij in ftaat zijn redenen te geven, en dat doorgaands doen, op dat uw kind leere na beginfelen te handelen, en niet denke, dat uwe bevelen uit grilligheid voordk-v.nen ; echter moet uw kind terftond op uw woord doen, het geen gij beveelt, en geene vrijheid hebben .om zulks'naatelaten , tot dat het toont uwe redenen begreepen te hebben; dit konde een voqrwendfel tot geduurig twisten met u en tot uitftel worden, en in zulk een zin alleen kan men zeggen, dat men aan een kind geen reden behoeft te geeven, als men dit tragt voor te komen, maar voor het overige moet uw kind, door reden te weeten, keren na redenlijke beginfels altoos werkzaam te zijn,

s- 65.

Met oogen en houding heftrajfen enz»

Gebied , verbied, beftraf meest met uwe oogen en houdinge , als gij uw gezag van uws kinds jeugd af, hebt doen gelden, zal dit gemakkelijk gaan ; als gij telkens nu dit, dan dat, vooral in anderer tegenwoordigheid te zeggen hebt, wordt uw gezelfchap lastig voor allen, die bij u zijn, de achting voor uw kind bij vreero-