is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 430 )

den wordt'minder (en uw kind heeft belang zo voor zijn genoegen, als deugd, om in achtinge te komen en te blijven) en uw kind wordt ongevoeliger voor uwe lesfen: tegen dit laatfte is.ook noodig, dat gij niets gebiedt of verbiedt, of beftraft, dan het noodzaakelijke: dat gii het eens gebodene of verbodene moet doorzet, ten, blijkt uit §. 45,

§. 66.

Gramfloorig ofhevig beveelen, enz.

In uw gebieden, aanfpooren of bedreigen, driftig te werk te gaan, is het zelfde, als inbreuk te maaken op uw eigen gezag, gij moet u altijd zo gedraagen, dat gij toont, dat het bij u van zeiven fpreekt, dat uw kind uw gezag zal eerbiedigen , en dus, zonder uwe moeite, uwe bevelen gehoorzaamen, en dan zult gij nooit veele aanfpooringen noodig hebben,

§.67.

Niets kwaads, of onmooglijks gebieden.

Zie toe, dat gij nooit het kwaade of onmoo. gelijke , of het geen voor uw kind onmoogeliik is, gebiedt of het goede verbiedt, in het eerst en laatfte geval bederft gij uw eigen kind, en in alle deze gevallen verliezen uwe bevelen die achting bij uw kind, welke alle uwe woorden bij het zelve moeten hebben, het kind zal u als boos of hard leeren befchouwen.

Ik hebbe u te vooren (h) gezegd, wat gij ia