is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43* )

een kind moet dulden en toelaaten; als gij uw kind bekijft en beftraft over het geen het wegens zijne jaaren niet laaten of niet beeter doen kan, zijt gij onrechtvaerdig en zult beiden het vertrouwen en den eerbied van uw kind verliezen,

§. 68.

Toon, dat gij beveelt om 's kinds belang.

■ Toon altijd, dat gij uws kinds belang zoekt in het geen gij verbiedt, of oplegt, om u altijd te doen gehoorzaamen, zo wel in uw afzijn, als bijweezen; en om het vertrouwen van uw kind te verkrijgen en te behouden, 't welk voorn een groote bron van genoegen en voor uw kind van deugd en geluk, zelfs, tot in de eeuwigheid , zal worden.

Dan, daar de gevolgen van veele verkeerdheeden niet aamtonds ondervonden worden, moet gij vooral uw kind inprenten, dat die gevolgen te zwaarer treffen, na maate zij laater ondervonden worden, en de verbeeldingskragt van uw kind tragten te treffen, door een leevendig fchilderij van de verfchrikkelijkheid van dezelve.

Vooral leer uw kind letten op het belang van bij, en over zich zeiven wel te vreden te zijn, op dat het naar dat genoegen haake, 't welk niemand hem beneemen kan, en de Hem van zijn geweeten leere eerbiedigen.