Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

valt hier uit de toepasfing te maaken tot het voorbeeld van jesus kristus. In alles wat Hij, onze eenige Leermeester, ons bevolen heeft, en waarin Hij ons is voorgegaan, zijn wij fchuldig, zonder bedenking, zijne voetflappen te drukken. Is hét, dat 'er in eene bijzondere zaak een bijzonder en bepaald gebod ontbreekt; dan mogen en moeten wij Hem volgen, in zo verre de overeenkomst van onze omftandigheden met die van onzen Meester, of de reden en natuur der zaake, zulks billijken en vorderen. Eigenlijk toch gefproken, brengt ons niet het voorbeeld, maar het bevel onder de verpligting, om dus of anders te handelen. Een voorbeeld dient ter aanmoediging , opwekking , uitlokkinge : maar het bevel verbindt ons. Indien ook het voorbeeld op zich zeif ons onder verpligting konde brengen, dan zouden wij, zonder onderfcheid, dat vqorbeeld in alles moeten volgen; het geen geen wij zo onbepaald, gelijk wij ftraks zagen, omtrent jesus, noch kunnen, noch mogen doen. Wij moeten jesus nawandelen, maar nu behooren wij te onderzoeken wat des Heeren wet ons beveelt; en zien wij, welken pligt ons deeze voorfchrijft,dan moeten wij letten op jesus, op hoedaanige wijze Hij zich van dien pligt heeft gekweten. — Een voorbeeld zal dit duidelijk maaken. Wij hebben, onder anderen, deeze be«elen: IVeest geduldig in de verdrukkingen. Zijt barmhartig. 'Vergeef elkander de mhdaaden. Bidt zonder ophouden, enz. Al was ons jesus hierin niet voorgegaan; zou nogthans de verpligting niet dezelfde zijn C a ge-

Sluiten