Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIJSVERHANDELING

OVER DE

BESTE MIDDELEN,

OM DEN

IJVER EN WERKZAAMHEID BIJ DEN MINVERMOGENDEN BURGER OPTE WEKKEN.

UITGECEEVEN DOOR DE

MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.

TE AMSTELDA M, bij

HARMANUS KEIJZER, CORNELIi de VRIES,

£ n

HENDRIK van MUNSTER.

V LETTEIIK. /

Sluiten