Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETOOG,

van het

ONGEGRONDE, ONZEDELIJKE en SCHADELIJKE

der

VOOROORDE ELEN,

omtrent de

WAARZEGGERIJEN, TOVERIJEN, SPOOKERIJEN, i

EN VAN ANDERE DAAR MEDE VERBONDENE VOOROOR DEELEN.

BENEVENS EENE OPLOSSING DER T WIJFFEL ING EN, DIE TOT STAAVINGVAN DEEZE VOOROORDE ELEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT GEWOONLIJK WORDEN BIJGEB RAGT.

UITGEGEEVEN DOOR DE

BATAAFSCHE MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN T ALGEMEEN.

Te AMSTELDA M, btf

ie Wed. tl ARM. KEIJZER, CORN. de VRIES.

e n

HENDRIK van MUNSTER. ii d< c c c.

Sluiten