is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MANGAANDE ZIJN KONINGRIJK. 44$

jjn Jefus: hier. door worden menfchen famen XXIX. fbragt, over welke Jefus het bewind voert, larom wordt Hij met recht als koning geëerledigd. — Hij heerscht uit den hemel, daar Ijn paleis, enzijn troon is, alle dingen zijn aan l'rte voeten onderworpen. Hij heeft alle magt den hemel en op de aarde, de paaien van jn rijk zijn, in dit opzicht, zo uitgedrekt 3 de geheele aarde, ja als de ganfche fchepng, met recht draagt Hij dan den naam van >ning der koningen, en heer der heeren*. — ) moet het ganfche heelal Hem aanbidden, e kniën moeten voor Hem gebogen worden; es moet met luider dem,gelijk de Egyptenaars tor Jofefs wagen, uitroepen knieh! f Deze ootheid van Jefus maakt de eer en de veilig-

id zijner onderdaanen uit. ' Beroemt

:h een volk in een welgefteld rijk, over de ootheid en het uitgedrekte bewind van hunn koning, vooral wanneer zijné grootheid van jsheid en rechtvaardigheid vergezeld, en door edheid gematigd wordt, met hoe veel reden emen Jefus onderdaanen dan over de grootid van hunnen Heer! Zijn bewind kent geen alen ; daar fehepfelen zijn , daar heerscht

Hij

Openb. XIX: i<5. ■ Gen. XLI: 43.