Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j| 1EN TWEEDEN MAAL ERKEND. 521'

in hunne wreedheid-niet voldoen: herhaalde xxxiï. serklaarineen van onfchuld kunnen nog geen Oviu-

f • t i - & & DENK.

ieernis wekken jegens Hem, die nu reeds zo ,ng, zo onverdiend gefolterd was. — Hier 'aren ijzeren harten, door geene zachtheid te erbuigen, voldrekt ongevoelig voor alle inrukfels van waarheid , recht en liefde ; zo rordt de mensch, door zich aan de zonde overjgeeven, daar door wordt hij ongevoelig voor l wat billijk, wat edel is; door de liefde tot God itteblusfchen wordt te gelijk de menfchenliefe overftelpt en gedoofd, het hart wordt voor etamelijke indrukfels verëeld ; zijn eigen zin ; hebben, al is 't met opoffering der onfchuld, rordt dan Hechts voor eene beuzeling gereend , de gedachten van verantwoording verannen , en 't leed van anderen niet gevoeld, [öe ongelukkig is de mensch door de zonde eworden, en hoe vernederend is 't aan dezel* e onderworpen te zijn! laat dit affchuwelijk ezicht mij daar voor toch doen fchrikken, en dermeest daar op bedacht doen zijn, dat ik oor de liefde tot God insgelijks in waare mensenliefde trachte werkzaam te zijn; dat ik iet Hechts waake tegen verkrachting van 't recht n onderdrukking der billijkheid , maar dat ik lle tedere aandoeningen van meêwaarigheid )ch pooge aantekweeken, en die Christelijk te Kk 5 be-

Sluiten