Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£22 de onschuld van JeSUS^

XXXII. beftieren, om daar door de verdediger der onOver. fchuld , de troost der lijdenden, de hulp der ellendigen te wezen, om zo het beeld van Hem ^ die liefde is, altijd werkzaam te vertoonen.

Nog eens erinnere ik mij, ik hoore hier dat onrechtvaardige woord uit pilatus mond: za zal ik hem dan ka/lijden en loslaaten. Ontzettend gezegde! „ pilatus! zult gij Jesus kaftijV „ den ? Heeft uw eigen mond Hem niet al „ reeds bij herhaling vrij verklaard? zult gij „ dit doen ten gevalle der boosheid, totge^f „ rustftelling van uw .hart ? Weet gij wie het is, dien gij kastijden wilt? Kent gij Hem „ in zijne waarde?" 1 - Neen dit was Pilatus onbekend, en daarom handelde hij zc onbedachtzaam: maar ik heb gelegenheid,om met geloofsöogen dit te bezichtigen. — Ik zie den richter der wereld hier nog geboeid voor den richter daan , ik zie de boosheid op den richterdoel, en Goddelijke onfchuld alsl een misdaader, 't gelaat van eenen richter, dat bij eenige trekken van oprechtheid een meng-; fel van list en baatzucht vertoont, daar 't aangezicht van den gevangenen volmaakt zedelijke fchoonheid tekent! 0 wonderlijk gezicht!: 't Geloof alleen leert mij 't geheim hier van

vatten. Ik hoore de boosheid den fchul«J

deloozen dreigen , ik hoore Hem, wiens on-i

fchuld

Sluiten