Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEN TWEEDEN MA AL ERKEND.

■ huid door den richter zelf beleden wordt, XXXII.'

Over»

I ■ geesfeling doemen! En dit is nog niet ge- DEN1U : eg , de menigte , die van Jefus niets dan ildaaden ontvangen heeft, eischt nog meer, bt ^morrend ongeduld, in ongeduurige houtigen kenbaar wordende , toonen zij hunne i [vergenoegdheid , en geeven te verftaan dat zijnen dood begeeren. — „ Vol verwonI dering aanbidde ik U, Vriend van zondaa1 ren, die,om hen te verlosfen,zulk een leed | zo veel fmaad verduuren wilde , door 'cgeI loof beroeme ik mij, dat uwe ftriemen voor I mij ter genezinge zijn; door 't geloof ver1 blijde ik mij , dat hier door mijn heil in I ü is!"

Sluiten