Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE ïï E E II E N LIEFIIEBB ERS

DER

M U Z IJ K.

Begaafde kunstenaars! wier uitgezogte klanken

Ons hart ontroert, verrukt: ons met uw kunst vereent! Mijn lastbrief ftrekt om U, uit aller naam, te danken,

Voor'taangenaarnMuzijk deez'Maatfchappijverleend. Gij hebt ons doel bereikt, zo ver'tuwe oefning porden.

'kVerzoek U.waar voorheen een an der doelwit ftondt, ToenBurgerpeilen van den taaijen handboog fnorden.(c)

Gij hebt ons oor vergast— daar wagt men op uw'mond.

Cc) De Ftend'joogdoele' op de Garnaalenmarkt, alwaar de Maaltijd der Maatfchappij zoude gehouden worden. — Deze aantekening dient voor de buiten Amfteldam woonende Leden.

Sluiten