Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

Over de verpligtingen van eenen braaven Huisvader, en zulk eene Huismoeder, in 'r gemeen burgerlijk leven, als mede aanwijzing der oorzaaken van het weinige geluk in veele Huisgezinnen.

INLEIDING.

"Vaameer men den toeftand der menfehen in 't algemeen, m^t een zo aandachtig als onpartijdig oog befchouwt, kan men nier nalaaten te erkennen, dat o en daar, waar huis/èlijk genoegen plaats heeft, eene der grO'»'lte zegeningen geniet, die immer op deeze waereld kunnen genoten worden. Immers , als de Huisvader en Huismoeder, met hun waaMig gezin, ieder in hunnen kring, fteeds werkzaam zijn, om, onder den Goddelijken zegén, h"t geluk des hnisgezins te bevorderen; aan den disch gezeten zijnde, hunne harren eenpaarig tot God in den gehe le verheffen; zich voeden met gezo de en w^lfmaakende fpijsen, en, na den Geever alles goeds, voor 'c A ge-

Sluiten