Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

heerfchen', maar dat zij in jlilheidzij; en (d~) Üat de vrouwe zie dat zij den man vrceze. ' Voorts zal, ten derden, eene H uismoeder die haaren man waare liefde toedraagt, hem in alles, zo veel haar mogelijk zij, trachten getrouw en behulpzaam te zijn. Standvastige trouw én onbepaalde liefderijke hulp, daar het de nood verëischt, zijn de eigenaartige charactertrekken van eene braave Huismoeder, die haaren man hartelijk lief heeft. Wat 'er ook moge gebeuren , haare trouw wankelt niet, in lief of leed, in nood en dood blijft dezelve onwrikbaar, en in het knellende gevaar, wanneer de Huisvader, van ieder wordt verhaten , zal zijne getrouwe wederhelft nog onverzettelijk pal daan, om haaren besten ïchat uit het gevaar te redden. Gedenk hier, waarde Huismoeder! aan uwe getrouwe voorgangHer, de braave maria van reigersbergen; gedenk hoe zij verkoos te deelen in het akelig lot, haaren man , den grooten hugo de groot, befchoren, door met hem in de naare gevangenis, op het Loevefieinfche dot te leeven; daar was haar geest fteeds werkzaam, die eindelijk het wel verzonnen middel uitvondt, om hem met een kist, waar in men gewoon was boeken van het gemelde dot te verzenden, van daar te doen vervoeren: terwijl zij zelve 'er in bleef opgedoten , en gerust afwagte, welke rampen men haar zoude doen wedervaaren. Zoo veel vermag waare huwlijkstrouw bïj_ eene vrouw die haaren man hartelijk lief heeft.

Kort-

00 EPhef. Vvs. 33.

Sluiten