Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN TYD. vn

door de Hecren Rhapfodisten eerst gefpeeld werd , behaagde om zyne nieuwheid; doch deze bedenking had omtrent den zig noemenden, paulus dortsma, geene plaats :'draag het hem op, zeide myn vriend: - de pen viel my uit de hand , toen ik zynen naam hoorde: zonder afgryzen te denken aan dien gevaarlyken Licentiaat, is buiten myn vermogen; zyne geheele ziel is gal : twyfelt men ? men leezc, onder allen, flechts het geen hy zegt van dien kogel, waarmede vader wille ivf gedood werd: — in zyn boek, genaamd , Het echt karacler van een Hollandsch Tolerant , BI. 76, drukt hy zig dus uit: „ Daarenboven „ wordt my uit Delft bericht, dat men aldaar, ,5 by het repareeren der trapmuur van het 011„ de Hof, één der kogels gevonden heeft, * 4 .55 waar-

Sluiten