Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U AAN MYNEN GEEST:

(Zo is het dat van ons het lieve Fynrje fnapt,)

3, Zy draagt, helaasI een Sac;- ó gruwel! gaat —gekapt!"

Indien we iets zeggen , of iets doen , net als een ander, „ Wel dat's verftandig", zegt men, fchimpswys, tot elkander:: Zyn we ongena kbaar door un certain air favant; Men zegt wel: „ Ja'k beken't, zy heeft veritand;''maar dan Voegt men 'er daadiyk by: „ Zy wil 't ook heel wel weeten'*: Doch 't geen ik echter 't minft van alles kan vergeeten, Is dit, dat ieder zot die zig voor ons vertoont, Kan hy wat rymlen, ons met lofgedichten hoont; Is dit, hoe menig een wel onbefchaamd durft fnoeven Op onze vriendfchap, (ó ik heb hiervan de proeven!) Die ons nooit heeft gezien; die, als hy ons ontmoet, Dus vraagt: „ Wie is de vrouw die gy zo vriendlyk groet?'» Zie , zo zyn wy geplaagd wanneer wy ons doen kennen; Maar troostlyk is 't, men leert aan alle leed gewennen.

'k Zwyg van die vrouwen, die *t belang der Maatfchappy Altoos betrachten ; ik vergeef het haar, zo zy

Ons ',

Sluiten