Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEKELDICHT. ai

Maar evenwel nogthans, en des al r.iet te min,

Dit zyn geen verzen van neufville of van van merken :

Daar, kies gy 't befte vers eens zelf uit uwe werken;

'Er hapert altoos iets , het zy aan ftyl of taal;

En,'kroepdit honderdwerf, wat fchryft gy onegaal!

(Ik zeg 't u daar 't op ftaat; gy weet ik kan niet vleien,)

Gy kunt, ja, ik beken 't, doen lachen en doen fchreien;

Somtyds is uw penfeel los, zacht, bevallig, mals,

Men vindt ook hier en daar wel trekken van krans hals.

Hoor, naar 't getuigenis van vyanden en vrinden,

Is in uw' Winterzang, teniers nog wel te vinden;

Gy hebt iets ongemaakts; \ ontbreekt u niet aan vuur;

Men noemt me, om u,wel eens: Dichtresfe der Natuur:

Dien lof, myn waarde Geest! hoor iku meermaals geeven;

Maar weet gy wat 'er ichort?—„gy hebt teveel gefchreeven;"

Een mensch zou fchrikken als hy zulke ftapels ziet;

En zo gy in 't vervolg het daarby nu nog liet!

Maar neen, dat ftaat nooit ftil; de Herfft is pas verfcheenen ,

En myn gezelfchap,met de vreugd,van 't land verdweenen,

Als gy ten eerften, (of'slands welvaart daar aan hing,)

13 3 Weêr

Sluiten