is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengel-poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 DE ONVERWACHTE HINDERPAAL;

PASQUIN.

Wat f0lIte„ vindt ge in haar? dat kan ik „iet verzinnen.

HENDRIK.

Dit is 'er altoos een; zy heeft te veel verftand.

PASQUIN.

Te veel verftand! gy hebt gelyk; dat's onverdraaglyk.

H E N D R I K.

Zy denkt te veel; <k zie fteeds een boek in haare hand j Zy weet zeer veel, en zie dat's voor my onbchaaglyk. '

PASQUIN.

Kom, dat's nog oude roest; zy komt uit Gelderland; De groote wereld zal dat ftroeve wel verdwynen;

Zt m°£t mm ecns brillant °P 't groot Concert vcrfcbynen; Ik ken de meisjes.' weg dan boeken.

HENDRIK.

Haare min,

Is die van een roman-heldin;

Nooit ziet zy my of 'k hoor haar fpreeken, Vaa/ympatie, vmfentimem, van tederheid, Ja, wat weet ik het? van eea hart dat voor my pleit;

Ik