is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengel-poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 95

DE GRAAVIN.

Wat zyt gy onbeleefd! men kan niet met u praaten! ft Wilde u van myn Proces...

GERARD.

Al weêr dien koekoekszang!

DE GRAAVIN.

Ito', mag ik my geruft op uwe zorg verlaaten? 6 Ga eens naar den Rechter toe, En leg hem nog een keer de gantfcbe zaak te vooren.

GERARD-

Hoor eens, Mevrouw, \ ben u, en uw Proces zo moê Dat ik 'er niet meer van wil hooren : 'k Verzuimde niets in uwe zaak, Op dat toch dat Proces eens van den fpyker raak': > Zond aan (je weet wien 'k meen? ) eenzakje met ducaaten; 'k Zond aan Mynheer den Prefident, ( Dien ouden fnoeper, dien je zeker ook wel kent?) Twee lieve vrouwtjes die bevallig kunnen praaten, Om over uw Proces te keuvlen; aan Monfieur Van Grypwel, uwen Procureur,

Een