Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moederlijks iViegzang. Wijze: Een tuinman drvef te

moede. . . . BI. 45

De Iraaye Vader aan zijnen Zoo:i. Wijze : Ayec les jeux

dans le villages. . . . 48

Be geruste Patriot. Wijze: S Zielverrukkende avondflondl 52 Lentemorgen. Wijze : Bron van 'f reinfle vergenoegen. 54 De avond aan julia. 5$) Avondwandeling met julia. . . 62

De vergenoegde yaderlandfche Vrouw. Wijze; Kom 0 R-

pheus enz. ... 65

/tan mijn yaderlandfche Vrienden. Wijze: Eenfaam

hosch! enz. - - . 61)

Lentelied. AVijzc : F 1 r. 1 s vol aanminnigheden I . ~3 Bij d.e geboorte van een Kind. Wijze: Pm lis fchoon

van lijf en Uilen. . . j-jr

De Zomeravond of het Boerenvrouwljen. Wijze: Zonde*

liefde, zonder wijnt enz. . . jjj

De jonge Keukenmeid. Wijze: 't Best 0/1 aard is het

genoegen. . . . .85

De braaveDienstmaagd. Wijze: Gij, die thandszijtmet

mij terjagt. . . . 5,

Aan onze zanglievende Vriendinnen. Wijze: Je ne fuis

qifune Bergère. • • • • 93

De v;aare Held. Wijze: Men zag dametas langen tijd. 98 De Vrijheid. Wijze: Laat de Sultan welgemoed enz. 101 De eigenbaatige Held. Wijze: Hoe zoet is 't, daar de

vriendfehap woont'. ... jog

De waan Patriot. Wijze: Gij, die thands zijt met mij ter jagt. 108

Cnd.

Sluiten