Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5i MENGELWERK.

Dan wordt de onnutte pracht voor altoos uitgebannen j Verdienden, 'kzïeu eere, gaaven, gunst bereid; Dan wordt het jeugdig hart tot alle deugd geleid;

Dan roemt ge, o Corfica! op zo doorluchte mannen Als die, waar Nederland met reden roem op draagt, Terwyl van uw geluk geheel Euroop' gewaagt.

Voorzienigheid.' bewaar myn paoli's kostlyk leven! Bewaar zyn Corfica , zo lenigt Gy zyn fmart! Verhoor den grootfchen wensch van zulk een deugdzaam iiattj

Vaar wel, doorluchte Held ! fchoon gy ons zult begeeven^ Nooit wordt gy in myn land vergeeten , daar het goed' * I En 't groote roem erlangt, in wien men 't ook ontmoet,'»

D E

Sluiten