Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SjS MENGELWER K,

Om, uit welgefchreevenblaêren, Steeds meer kennis te vergaêren.

Zoudt gy my, o vlugge tyd! Die ons, eer men 't vreet, ontglydt, Lastig vallen? ooit verdrieten? 'k Was onwaardig te genieten "t Voordeel dat gy aan hem biedt, Die iets nuts, iets goeds befchiet» Laat de logge domheid klaagen, Over avonden en dagen; Neem, o geestig Onverftend I Tydverdryven by der hand: Hen, die hunnen tyd befleedeu Aan die fraaie kundigheden, Aan een reedlvk wezen waard', Ivlaakt de winter niet vervaard.

eelhart ! zié ik hoe de winden 'i Nog gefpaarde groen verllindtii;

Hoe