is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christen. 107

uwe roem en zaligheid in Jefus te geloven , maar gij moet het navolgen van hem met uw geloof paaren. Men klaagt dikwils over het verval van het werkfaam Chriftendom, over flappe traagheid in het waarnemen van de pligten der Godzaligheid , der menfchen liefde, der zelfsverlogchening, maar is eene onoplettendheid op het voorbeeld van Jefus hiervan niet de hoofdbron ? Zou dit wel zo zijn, indien de gedagte , „ ik ben geroepen om aan het „ beeld van Chriftus gelijkvormig te worden" altoos levendig in uwe ziele was ? Indien men onder Chriftenen meer zorgvuldigheid zag, om nooit door gefprekken of daden aanleiding te geven totdat ongelukkig,onfchriftuurlijk wanbegrip ,.dat wij Jefus kunnen hoogfchatten als den Verzoener onzer zonden, en hem niet hoogfchatten als ons voorbeeld ?

In de eerfte lentedagen van het Chriftendom werd het Euangelie geloofd, en beleefd. Toen waren er Apoftelen, die met eene edele vrijmoedigheid, die van geen blozen wist, hunne leerlingen konden toeroepen Zijt mijne navolgers gelijk ik Chrifti. (f) Toen had het voorbeeld van Jefus de heerlijkfte uitwerkingen op allen, die zijn naam beleden. Toen trok men

uit

(f) 1 Kor: XI: i.