is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEDEN IN HET HOOFDBESTUUR.

BESTUURDERS DER BIJZONDERE DEPARTEMENTEN.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS, ZO UIT HET EEN ALS UIT HET ANDER GESLAGT, ONZER LOFL1JKE MAATSCHAPPIJE.

GIJ ALLEN, DIE DE STAATELIJKE VERRIGTING VAN DEEZEN DAG MET UWE TEGENWOORDIGHEID VEREERT, ZEER GEAGTE TOEHOORDERS.

„ Als ik aanfchouw, en innig gaa bemerken „ De wonderheid van uwe fchoone werken; „ Het hemelwelf, dat dicht met licht bezaaid, „ De Maane voert, en 't oog in 't zien verfraait: ,; Dan fpreekt riiijn hart, in aandacht opgetoogen; „ Wat is de mensch, dat uw' verheven oogen

G 3 °P