Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

en het gevaarlijke van dweepziek bijgeloof

of fchadelijk ongeloof. De Wiskunst,

die door den invloed der wijsbegeerte werkzaam is, is ook van een alleruitgebreidst nut, ja men kan dezelve in de menfchetijke fa-

menlevlng niet ontbeeren; ■ • Nederlands

inwoondèren in 't bijzonder hebben de grootfte redenen, om deeze in volle waarde te houden, gedaan was het met den koophandelen dus" mee den bloei van Nederland, wanneer men de Reken-hinde moeste misfen;

had men de Meet-kunde niet, waar

door zoude men de groote grenfen en rechtsgebieden van lieden en landereijen weeten ? hoe zoude men de akkers, aan bijzonderen toebehoorende, kunnen bepaalen, en een iegelijk het zijne aanwijzen ? zoude het, zonder de wiskunst wel kunnen gefchieden dat de zoo zeer nuttige zee- en land-kaarten

vervaardigd werden ? is het buiten

deeze kunst wel mogelijk, om haven en ftroomen door verzanding of verdieping nuttig en gebruikbaar te maaken ? ja , wie moet niet toeftemmen, dat het aanleggen van dijken, het maaken van fluizen, op daartoe regt gefchikte plaatfen, het bouwen van molens, het oprichten van woonhuizen, en zelfs het beraamen van plannen , om meiren in de liefelijkfte en vruchtbaarfte landereijen, te hervormen, gelijk de nuttigheid daar van de aangenaame Beemfter, en veele andere drooggemaakte en tot land herfebapene meiren ons doen zien, — wie moet niet toeftemmen, zeg ik, als men dit alles naauwkeurig gadeHaat, dat geene van de opgetelde zaaken in beöeffening zouden kunnen gebragt worden,

zonder [de wiskunde; En tot welk

eene

Sluiten