Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 )

die eikanderen hoodig hebben. Kan het eene ded minder geven en winnen dan het andere; het kan in nood meer doen en lyden voor het andere, en verdient daarom mede van de voordeden te ontfangen, welke het andere, zonder dit, niet verkrygen noch

behouden zoude. En in allen gevalle , op die

gronden, waar op een zaak begonnen is,moet men ze laten, wil men dat zy beftendig zy, vooral een gemeenebeft, aan welks grondfteenen te raken een willen val dreigt, 't Was daarom de beftendige vermaning van Vader Willem , ook nog kort voor zynen dood, onderhoudt uwe Unie wel, bewaart uwe Unie wel.

En dat is een pligt, waar toe elk dankbaar en Vaderlands gezind ingezeten het zyne moet toebrengen.

De Overheden van hoogeren en lageren Haat moeten, tot dat einde, de rechten en vryheden der Ingezetenen, van hunne en de andere vereenigde landen trouw bewaren, met eikanderen eensgezind regeren, het eigen belang voor het gemeene en dat des volks laten varen, en alle toegeeflykheid en infchikkdykheid , die mo. gelyk is, aanwenden, om den bondgenooten genoegen te geven, en haat en fcheuringe tuflchen de gewetten voor te komen. Men ziet aan Rehabeam, hoe ligt, tuflchen Juda en Ephraim een altyddurende, en het volk verdervende, fcheuring, door één hard antwoord, kon veroorzaakt worden. En van het RomeinfcheRyk wordt gezegt, odium publicum, privatum commodum & juvenile confilium, perdidere imperium Romanum. dat is, openbare haat, eigenbaat en Jongelingen raad, bedorven den Romeinfchen Jlaat.

Burgers enlnwoonders van Stad en Land moeten ook,

op

Sluiten