Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jo8 DE ZIEKE DOCTOR.

Ik zogt naar mynen pols; hoe beefde myne hand! Wat floeg hy ongelyk! Nu ftondt myn bloed in brand, Dan dekte 't klamme zweet myn afgematte leden. Myn vrienden zagen my met medelyden aan, Terwyl zy fluisterden, ,, och 't is met hem gedaan. " De Priester deedt hen all' uit myne kamer treden. „ Doe fchuldbekentenis, zo fprak de eerwaerde Heer,

,, Op dat ik voort u abfolveer;

,, Gy zyt aan de eindpaal van uw leven. „ Betuig my uw berouw van 't geen gy hebt misdreven:

„ Ik merk het, gy zyt doodlyk zwak. "

'k Voldeed aan zyn bevel, en fprak ,, Peccavi!" Toen de Dood, 't verhaal zelf doet my fchrikken»

My aanzag met verwoede blikken.

Zy dreigde, hief haar feis omhoog;

Want, fchoon zy zich hier in bedroog,

Zr

Sluiten