Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOT' EN E E R R IJ M E N. r©3

CHRI3TINE komt van boven dit te vatten: Zy zweert terftont hst Rijck der weerclt af, Vervvorpt heur zwaert, en purper, kroon, en fhf, En kieft voor 't aertfch den grootfrcn fchat der fchatten. De rullige aert en moedt, haer aengeboren, Van 's hemels Geeft gedreven, en verlicht, Acht haet, noch frnact, en kieft, aen Godt verplicht, Het befte deel, dat oit wert mtgekqren. Gelijckze in 'c eerft haer geeften wift te fcherpen, Om in den top der heerfchappy te ftaen, Zoo luft het haer zich ftil cn onderdaen Den ftoel van Godt en Chriftus t'onderwcrpen. Wen kan Godts dienft gebruicken of misbruicken,

Misbruickcn als men 't oogh op 't weereltfch fiaet; En dees o,is dient een ftormleêr om naer ftaet Te fteigren, daer de vroomften dickwils duicken. De godtsdienft wort gebruickt naar Godts behagen, Wanneer men hem met kennilfe eert, en dient; Als Abraham, géheeten 's hemels vrient, Die Ur verliet, zijn vaderlant, en maegen: Als Mofes, dis den rijekdom ven Egypte

Verfmaede, vroegh de kroon met voeten tradt, En, Chriftus fmaet voor welluft eere en fchat Verkiezende, het blinde hof ontglipte, Zy ruckt hier op van 't Noorden naai- de floten Van Rome, door haer Gotten omgewroet, Op d atzs zelf die fchennis decke, en boet', Daer zoo veel bloets en traenen zijn vergoten: Op datze zelf 't onfaelbre Orakel fpreecke,

Daer Godt door fpresekt, en levendigi ontvouwt De raetfels, aen zijn' tolck en tong betrouwt, Op dat Godts volck geen raet noch trcoft ontbrcecke. Aldus vergeet de bruit, in Davids zangen,

Haer eigen voick, en vade;s huis, en ftam; Zy'ifnilt baer hart in 's bruigoms zuivre vlam, Die haer verwacht, gereet Godts bruit t' ontfanjen.

Sluiten