Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. V. VONDELS

LIERDICHTEN.

HET EERSTE BOEK.

AMSTERDAMS WELLEK OMST

FREDERIK HENRIK,

PRINS van ORANJE., Den 10 van Grasmaent, 162.S»

\r clkom, welkom, Welhems Z<y«i4 Neem mijn Keizerlijke kroon, Die uw grootvaêr plagh te dragen; Toen de Duitfchen voor hem lagen Op hun aanzicht in het ftof: Welkom in mijn Princenhof. O hoe fchateren mijn zalen, Nu 'thacr beuren magh t'onthalen Dit doorluchtig Hollantsch bloct, Hier gewonnen, hier gevoet, Onder wapens en trompetten, Onder 'tdondren der musketten, Onder *t barden van 't metael, Onder 't knarsfen van het ftael, Onder 'tzwaejen van de vanen. Kan mijn vreught wel zonder tranen. Wellekomen dezen Vorst, Die noch onlangs met zijn hprst,

AU

a e h

Sluiten