is toegevoegd aan je favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zo6 LIER»ICaTTlW.

• I N W IJ D I N G E

VAN DEN E. HEERE

FRANCISCUS DE WIT,

MINDERBROEDER

In tV Orden van den H. Vader FRANCISCUS.

OfRANCISCUS, trouwe hoeder.

Zegen met een blijden geest Uw' genan, den Minderbroeder,

Uit den hemel op dit feest; Nu hij zich laet innewijden

Om den Kruisheer na te treên, Op het voetfpoor van zijn lijden,

Hier op d' aerde doorgeflxecn. Sterk DE WIT met uw gebeden,

Die vrijwilügh en bereit Kiest uw beide nulteken theden,

Armoede en ootmoedigheit; Armoê, rijk door al *t ontbeeren,

En ootmoedigheit, zoo groot, Dat zij Ibctzucht en 't regecrcn

Rustigh met de voeten Root. In zijn jeught en ecrflè bette

Zocht bij d' Italjacnfche iucht, En begroete te Lorctte

*t Heilighdom, riet zonder vrucht, Ook de hooftftadt aller ftedetj,

Daer Godts ftcdchoudcr zit, Die voor zijne medeleden

OlTert, en geduurigh bidt. Maer om Christenrijk te vrijen Luste het dien jongeling