is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LH afbeeldipïge n.

Een kracht van wijsheit cn voorzichtigheit woont onder Dees teête en grijze fchors; beleit en rijpe raet,

En nadruk'van beleit; een juli us, gefebapen , Niet om zijn vaderlant te trappen op het hooft,

nra.r 't hof van Ottoman te tooncn, hoe Godts wapen, De zon van 't heiligh Kruis, zijn hüvc maen verdooft.

Hij hanthaeft Kandie, en Godts zaek met Christus «ander.

Zoo groot een nazaet voeght den voorzaet Alexander.

OP VLADISLAUS,

koning van polen en zweden.

Apelfes, wilt gij meer dan Alexander malen, Zie yladiffaüs aen, maer wacht u voor zijn dralen, Die zeven heiren, elk van honden duizent man, Al t'effens, op zijn zwaert vol fchaerden, keeren kan. Wie verf en olij zoekt tot zulk een fchilderije, Die menge ftof met bloet, op 't velt van Walachije.

op zijn koningklijke majesteit

K A R E L STUART,

DEN TWEEDEN.

Koning van Groot-Britanje, Frankrijk, en Trlanl.

Cjij ziet den Tweeden kakel hier

In 't harnas daen om 't monftcr dier Dien roof uit zijnen muil te breeken, En zulk een' vadermoort te wrecken.

Het aenfchijn draelt van majesteit.

Haer waerom wert de kunst ontzeit Dien krijghshelt met een kroon te raaelen? Hij wilze met den zwaerde haelen.