Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRUILOFTDICHTEN. 3ÖÏ1

*k Zou mijn bruiloftsmaet vercieren,

Met de zeden van de Bruit, En haer vonken, en haer zwieren.

'k Zou twee fnacren van mijn luit Op een toon' van liefde trekken:

En men zouzc mont aen mont Zien, als tortels, trekkebekken,

Uit een' ongeveinsden gront. Jammer waer 't dien gloet te bluslèn. Al de wcrclt hangt aen 't kusfen,

3. WEDERGALM.

Kust dan dat wij 't hooren klappen,

O gelieven, eens van aerr. Laet de liefde nooit verflappen.

Kusfen is een weérkus waert. Luikt dus op, gelijk de lente,

Ka het doien van het ys. * Wakker, zet u zelfs op rente.

't Is een deun naer d'oude wijs, Op het outlte feest gezongen,

Uit een fimple onnozelheit, Van natuur hier toegedrongen,

Daerze zonder onderfcheit, Zoenen, wederzoentjes prachen. Ziet eens hoe de lpeelnoots Jachcn.

Z 5

Sluiten