is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRUILOFTDICHTEN.

Het godendom en menschdom haekt Naer lieflijkheit, met matigheit gefmaekt, En, als een daeu, geltort op lekkre tongen.

Wie 't zoet vergaert, Door lust gedrongen,

Is veel zegens waert.

II.

De tafelfchenker van Jupijn Schaft Nectar op den disch van 't hooft der goden.

Ter feest verzaemt door zijn geboden, Daerze al verheught en godlijk vrolijk zijn.

De nectarfchael gaet rustigh om. De vreught groeit aen in 't juichend godendom» Dees hemeldrank van goden en godinnen,

Verheught den geest, En hart en zinnen,

Op het hemelsch feest.

III.

Zoo gaet het naer den hemelftijl: En hier beneên, in 't wentelen der jaeren.

Ontziet men niet met lust te vaeren Ter weerelt uit naer fuikerzoet Brefyl»

Daer ijvert elk om fuikerriet Te fnijden, in het wildemans gêbiet, Te maelen, en te zieden, en *e fcheepen,

En ni er ons wijk Door zee te fleepen

Uit het fuikerrijk.

IV.

Men voert den honighkorf in *t velt, Daer boekweit bloeit, om honighraet te winnen»

De Byëman hanght al zijn zinnen Aen 't honighwerk, dat hem met zoet vergelt. Ff a