is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B I TCECEÏÏ SCHRIFTEN. 2$l

Voorwaer dit is 't banket der Goden,

Daer niets ontbreekt, bier groeit het al, Men magh hier Koningen op nooden.

Nu braekt de nijt haer hart en gal. Hier riekt de kruitgeur der Molukken,

En wat de werrelt teelt in 't ront. Hier is het lekkerlant te plukken,

En d" appels groejen in den inont. Antonides, hou op van roeien:

Wij drijven, waer uw vaerzen vloeien.

OP HET

•SINEESCH TREURSPEL,

TAN

JOANNES ANTONIDES.

MISSUS IN IMPERIUM MAGNUM.

I^ykungzus bout zijn troon vol moedt,

Als hij Zunchin beeft kleen gekorven, Gebakt aen (lukken zoo verwoet, ln root ciment van 's Keizers bloet:

Maer eer de rijxbou is bedorven , Berst Xunchi, als een hooge vloet, Ten rijke in, (loot het met den voet

Om verre. Een rijk, met kracht verworven En dwinglandije, daet niet lang.

• Wat's heerfchappij 1 een overgang.

P 4