Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHILDERIJEN EN ANDERE KUNST.

35

En geven eenen heldren dagh

Van gunst en vrientfchap en onrzagh.

Wat fpreekt, wat zeit de lieve mont,

Die 't hart des minnaers heelt, en wont,

En, met een klank van teêr gewelt

Getempert, trotfen nedervelt,

Die willigh (trijken, en 't geweer

Voor haere voeten leggen neêr?

Hoe weeligh zwieren, hier en daer,

De lokken van het blonde hairl

Men zou gelooven, dat de lucht

Der lente in zulke (brikken zucht.

De boefem koestert kuifche min.

Het fchijnt of Cyprus Koningin

De borst dus uitfteekt, en gebiet

Al watze wil, en anders niet.

Hoe blinkt de blanke perle aen 't oor,

Als dauw en druppels van Auroorl

Hoe voegt de goude katen om

Dien zwanenhals, daer 't heiligdom

Van 't diamante kruis aen vast,

Bedekt het poezeligh albast

Van haere noit bevlekte borst,

Zoo blank, als fneeuw bij wintervorst!

Zoo 't wel gelijken wort gelooft,

Hier trof de kunst haer wit op li Hooft.

C 2

Sluiten