Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 PE GEVAAR EN

de m a r q ui s i n.

Of ik wil? kan ik iets zo zeer wenfd^n; ik ben alleen.

dorizee.

Kan ik daar op af?

de marqüisin.

Ja. Eene derde zou my nu zeer verveelen,.

dorizee.

pebt gy uwe Tante dan nog lief?

de marqüisin.

Akoos beminde ik u , en nooit zo zeer als, nu i p o r izee.

Geef my daar een teeken van; fcheak my uw Volkomen vertrouwen. . . . Nu, van den avond zullen wy daar nader over fpreeken. Handel alleen oprecht met my; beantwoord alle myne yraagen: gy weet immers wie ik ben.

DE

Sluiten