is toegevoegd aan uw favorieten.

Het schouwtooneel voor jongelieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fc» HET PORTRET,

verceil.

Hy fmeekt u, dat gy hem wilt hooren. Hy heeft u gefchreeven, maar alle zyne brievea zyn ongeopend te rug gezonden. . . . Hem raadeloos vindende , heb ik niet kunnen weigeren voor

hem te fpreeken (ter zyden^ We]k e£ne

zwakheid! myne-ontroering zal my verraden!..,

mevr. du chemin.

Spreek, myn Kind, gy moet'hier op antwoorden.

Dl Li' III NE.

En dat zal ik zonder aarzelen;rte„en Verceil,, Zeg, myn Heer, aan dien Vriend, "die u zo dierbaar is . . . aan dien Man, die my zo fnood durfde behandelen, dat ik hem dit'nooit wil vergeeven, hem nooit wil zien. ... Zie daar zo denk ik, en myn voorneemen is onverbreeklyk. . . .

verceil. (ter zyclen. )

Welk eene hevigheid! welk eene gloeijende 0*

druk-