is toegevoegd aan uw favorieten.

Het schouwtooneel voor jongelieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

433 DE REIZIGER.

zien. . . Maar ik moet u verhaten; ik heb voor den middag nog het een en ander te bezorgen.

DE MARQUIS.

Nog eene vraag: wanneer bepaalen wy den trouwdag?

DE BARON.

Daar zullen wy eens nader over praaten. . . ( 't H eft geen haast. . . Ei , daar is juist de Gouverneur van uw Zoon; gy zult gaarn eens, geloof ik, met hem fpreeken. Ik groet u. QHy gaat heen.)

DE MARQUIS.

Nu , nu, dat is ook de man niet, die inftaat is om de verdiensten van mynen Zoon te zien.

VIERDE TOONEEL.

DE MARQUIS, DOR IV Al, DE MARQUIS.

Myn Heer Dorival, wat doet myn Zoon ?

D0«