is toegevoegd aan uw favorieten.

Het schouwtooneel voor jongelieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P E REIZIGER. 441

dorival.

Dit is ook ee*ie vcrwonderlyke grondrcegcl t eecr weezenlyk, zeer philofophisch. . t

de marquis.

Dc menfchen, de menfcbén ; beftudeer de men? fcben , rjep ik aitops j ik zie , dat ik gehüórt wierd.

dorival.

Ik verzeeker u, dat by uwen raad wel gcvolgt heeft ;hy heeft niet eeno opmerkzaamheid gereksc, die de geheele waereld verbaasde. . . . De Ambasladeur van Veuetien zeide etuis van hem: deeze Jongeling vereenigt in zich het leevendige der pranfchen met het peinzende der Engelfchen; en, heelde hem toen volmaakt gelykende af.

de marquis.

Ei, die trek wist ik nog, niet; zy is charmant, Zy heeft een gevoel, eene fynheid. . . Ei iieve^ verhaal die trek eens aan den Baron.

p 0 r 1 v a l.

O, Ik zou hem wel andere kunnen verhaaleuj ge 5 maar