is toegevoegd aan je favorieten.

Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het AALMOESSENIERS HUIS. 173

11 Verders ziet men hier twee Nieuwe en zeer grootfRegenten-Stukken hangen, van welke ieder agt Regenten en de Hoofd- Provoosten, den Secretaris en Boekhouder in der tyd verbeelden. Het eene Stuk is door cornelis troost , en het andere door tibout regters, gefchilderd. ,

12. De Rcgentesfenkamer is ook een fchoon Vertrek, en in den Jaare 1761 merkelyk verbeterd, en naar de hedendaagfchc manier, met een gefchildert Behangzel, verfierd , en voor den Schoorfteen ziet men de Wapens der Regentesfen.

13 Ook zyn er nog eene menigte andere Vertrekken, tot verfchillende dienften ingerigt, in welke echter geene merkwaardigheden van aanbelang te zien zyn.

14 liet getal der Weeskinderen beloopt doorgaans 1200, of 1300, ook wel eens by de 1500, zo Jongens als Meisjes tc zaamcn.

Het OUDE MANNEN- en VROUWEN GASTHUIS.

1 Dit Huis word, doorgaans, flegts het Ouden Mannenhuis genoemd, cn is zedert de laatfte Hcrbouwinge van de Jaaren 1755 en 1756, in een pragtig Gebouw hervormd. Hetzelve ftaat op den Oudezyds Agterburgwal; aan de Oostzyde naast en benoorden het Zieken Gasthuis.

2 Men komt in hetzelve door twee Ingangen, als een op den voornoemden Agterburgwal, en een regt agter deezen, op den Kloveniers Burgwal.

3 De eerfte ingang is eene fraaije Hard fteenen Poort, 'in welke bovenwaarts zo wel binnen-als buitenwaards, het merkteken van 't Godshuis is uitgehouwen, betraande in een Bril. De Poort inkomende , heeft men een brceden open Gang of Voorplein aan weerskanten, met

Bur-