is toegevoegd aan je favorieten.

Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het OUDE MANNEN-en VROUW. GASTH. 175

9 De Regentenkamer, die daar digt by is, pronkt met twee Wapenborden, een Naambord, en vyf Regentenftukken. Het oudfte Stuk hangt voorden Schoorfteen, en is zeer fraai ,in den Jaare 1618, gefchildert. Het Nieuwite, welk in den Jaare 1750, is gefchildert, door Jan Mauritz Quinkhard, verbeeld de Regenten Pieter Karsfeboom, Mr. Jan Jacob Hartfinck, Jacob de LeeUwen!'elgrom ten Grotenhuis Boendermaker. Onder de drie andere Stukken is 'er één van Barend Graat, en één van Bakker, als mede nog éénjvan Quinkhard, in den Jaare 1732 gefchildert.

10 De Kamer der Regentesfen, pronkt met twee Wapenborden, en een zinnebeeldig Schildery, verbeeldende de Zorg voor de Ouden.

11 De Eetzaalen der oude Mannen en Vrouwen, hebben byna dezelfde gedaante , en zyn twee ruime Vertrekken.

12 In dit Godshuis, ziet men ook nog den berugten Waterput, welke in den Jaare 1605 , door Pieter Pieterfe Ente , ter diepte van 232 voeten is gegraven, uit welke ver-fchillende foorten van Aarde zyn te voorfchyn gekomen. Doch deeze Put fchynt niet lang aan de verwagting beantwoord te hebben, nadienze reeds een reeks van jaaren, gelyk de meestePutten in deeze Stad, onzuiver Water opgeeven.

Het KRANKZINNIGEN HUIS.

1 Dit Huis is gelegen aan de Westzyde van den Kloveniers Burgwal, tusfchen de Spinhuisfteeg en het Slagthuis der Oostindifche Compagnie.

2 Van vooren gaat men in hetzelve door een fierlyken fteenen Poort, boven welke het Stads-Wapen, en ón_ -ter hetzelve, de Wapens van den Stigter, Henrik Paulus-

zoon