Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINKELIERSTER.

fin dat was alles om my te bedriegen. Dat s' een ftout ding met haare ouwe Tante. . . . Zie 50 heeft -zy my behandelt, Mevrouw.

MEVR. DU ROCHER.

Maar ik, begryp geen woord yan de heele Hiflo-

rie. ' "", ,c ' .' •■. • "', ,. , " *.

-''«svrag jdsd 33!n v.m . . . Jdsd ïgassg nsv eiairt

CATHARINE,

t' Is evenwel zeer duidelyk. Zy kreet over haare ouwe Tante. . . . J]n dat de ouwe Tavie in groote verlegenheid was. ; . en dat zy dit, o'ik dat gy zo heel goed zyt., voor u moest zwygen. . .

En wat weet ik, wat zy al meer verzon

En toen liet zy my een ouwe vod van een Papier zien, heel zwart en zo morzig als de Drommel. Die brief, zei ze, was van de ouwe Tante... Zie eens, hoe flim zy is! zy kan hcele Hifloritjes verzinnen .... en dat een nufje van vyftien jaar .... eenig en alleen, om op te duwen met euii jongen Losbol, (behoudens de achting voor zyn fatfocn.) . . . ■ ■

MEVR. DU ROCHER.

. Hoe 1 kent gy den Deugeniet, die haar verleid heeft? ... . -i . ;«j i\ iood

-A3 Z 3 CA^

Sluiten