Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i DE NIEUWSGIERIGE.

trit Vrankryk te zyn, en meende het ook te veflaaten; maar \ verzwakt door het verlies van zyn bloed, moest hy ftil houden , zette zich aan den voet Van een boom neder § en raakte daar geheel alle bewustheid kwyt ! Het behaagde de Voorzienigheid hem niet te verhaten: onze getrouwe Thibaut, rhyri Conciërge, reed langs dien weg ; gy weet, hoe hy aan mynen dienst gehecht is.

sophie.

Ach, de Hemel zal den Zoon eenerMoeder*té gy zyt niet vergeetcn ! . . . Alle zyne weldaden' hebben wy uwer deugden te danken.

isj nisrl sib ,3oi loofl nes yiiêI n^s nee igsiJ

, be marquisin.'

Zyne grootfte weldaad ontfing ik in u. By myne Sophie alleen k,an ik myn geheel hart uitftorten;- zy alleen kan myne ziel opheffen in zo eene droefheid. . . . Maar voor wy geftoört worden, zal ik myn verhaal weer opvatten,

Sophie.

Thibaut bragt die myn Broeder hier?

de mar q uis in.

Hy zat gelukkig alleen in een Cabriolet; hy

droeg

Sluiten