is toegevoegd aan je favorieten.

Het schouwtooneel voor jongelieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■KINDEREN. Jt6i

champagne.

Heb ik niet wel gehoort, dat zy zo watkraSt," zo een beetje teekent ? . . .

theodore.

Dat is meesterlyk. Ën zy fchüdert verwonderlyk. Zy heeft allerlei talenten ... en zy is' zo zedig i zo minzaam. . . .

champagne.

\ \ .

Ja, zy ziet er goedig uit; ik geloof, dat zy geen kwaad denkt; zy heeft zo veel van een fchaap. . i

théodore.

Wat zegt gy , van een fchaap ?'..., dat is Ongehoord ! met zo een fyn fchelms neusje . . een neusje ... zo als er geen meer zyn. . . j

champagne.

ïk ben omtrent de neuzen vry onvcrfchillig'; want, om u de waarheid te zeggen , ik kyk niet naar neuzen. In 't kort, nu zie ik duidelyk, dat gy niet betoverd zyt, zo als ik gevreest heb. Gy hebt my geheel overtuigd Maar daar

til. deel. L komï